Ogólna tematyka i formuła warsztatów

Miejsce obrad: Hotel „Król Kazimierz” w Kazimierzu Dolnym, ul. Puławska 86

Sesje warsztatowe:

  • Kompleksowe postępowanie z chorymi na stwardnienie rozsiane
  • Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne u chorych na padaczkę
  • Diagnostyka i leczenie udaru mózgu
  • Postępy w neurorehabilitacji

Wykłady zaproszonych prelegentów w ramach sesji wykładowych: Danube Lectures oraz "Hot Topics" w neurologii

 

Chcielibyśmy, aby każda z sesji warsztatowych była otwierana przez wykłady zaproszonych ekspertów, którzy wprowadzą słuchaczy w temat, prezentując aktualny stan wiedzy.

Następnie zaprosimy Państwa na praktyczną część sesji warsztatowej, obejmującą m. in. prezentację przypadków z analizą procesu diagnostyczno-terapeutycznego.