Patronat naukowy / Scientific Patronage

Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie / International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education

Department of Neurology Medical University of Lublin

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Neurologicznego / Lublin Branch of Polish Neurological Society

 

Kierownictwo naukowe / Heads of Scientific Program

Prof. dr. hab. n. med. Zbigniew Stelmasiak
Prof. dr. hab. n. med. Konrad Rejdak

Członkowie Komitetu Naukowego / Members of Scientific Committee

Prof. dr. hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk
Dr hab. n. med. Ewa Papuć
Dr hab. n. med. Anna Szczepańska-Szerej
Dr. n. med. Joanna Wojczal

Department of Neurology Medical University of Lublin /
Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
8 Jaczewskiego Street, 20-954 Lublin
Ph. (+48 81) 724-47-20, Fax. (+48 81) 742-55-34
E-mail: k.rejdak@umlub.pl

Lokalny Komitet Naukowy / Local Scientific Committee

Barbara Adach
Ewa Belniak
Joanna Bielewicz
Kinga Buraczyńska
Barbara Chmielewska
Piotr Dropko
Andrzej Fidor
Iwona Halczuk
Anna Jamroz-Wiśniewska
Marek Kamiński
Agnieszka Korchut
Sylwia Stachowicz
Sebastian Szklener
Marta Tynecka-Turowska
Piotr Luchowski