Program konferencji

Organizatorzy zastrzegają prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie

 

Czwartek, 13 czerwca 2019 / Thursday, June 13, 2019

Od godzin przedpołudniowych - przyjazd uczestników, rejestracja

 
Sala konferencyjna B+C+D / Conference hall B+C+D

 

12.00 – 12.30   Otwarcie Warsztatów / Opening ceremony

Zbigniew Stelmasiak, Konrad Rejdak, Teofan Maria Domżał

12.30 – 14.00   Danube lectures

Przewodniczą / Chairmen: Zbigniew Stelmasiak, Konrad Rejdak, Teofan Maria Domżał

 1. Amos Korczyn - Alzheimer’s disease: past, present and future (30 min.*)
 2. Krzysztof Selmaj - SPMS – Czy uchwycenie wczesnych oznak progresji choroby jest wyzwaniem dla neurologa? / SPMS – Early signs of progression is a challenge for neurologists or not? (30 min.*)
  Wykład sponsorowany przez Novartis / Lecture sponsored by Novartis
 3. Konrad Rejdak – Nowe możliwości klinicznej oceny aktywności i progresji SM, z uwzględnieniem aplikacji mobilnych / New methods of clinical monitoring of disease progression in MS - utility of mobile applications (30 min.*)
  Wykład sponsorowany przez Roche / Lecture sponsored by Roche

 

* - obejmuje również dyskusję / including discussion

 

14.00 – 15.00   Lunch

 

15.00 – 16.00   MRI Academy - część I (wykładowa) / Part 1

Sesja sponsorowana przez Biogen / Session sponsored by Biogen

Małgorzata Siger - Monitorowanie skuteczności terapii pacjentów z SM na podstawie badania rezonansu magnetycznego / MRI examination in assessment of MS treatment effectiveness

16.00 – 16.20   Przerwa na kawę / Coffee break

 

Sesje równoległe w godz. 16.20 - 17.50

 

16.20 – 17.20   MRI Academy - część II (warsztatowa), (sala B+C+D) / Part 2 (conference hall B+C+D)

Sesja sponsorowana przez Biogen / Session sponsored by Biogen

Małgorzata Siger, Magdalena Kaczmarska - Monitorowanie bezpieczeństwa terapii pacjentów z SM na podstawie badania rezonansu magnetycznego / MRI examination in assessment of MS treatment safety monitoring

 

 

16.20 - 17.50  Sesja przygotowana we współpracy Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu (sala A) / Session of Neurosonological Section of Polish Neurological Society in co-operation with Polish Stroke Society (Conference hall A)

Przewodniczą / Chairpersons: Grzegorz Kozera, Marta Skowrońska

 1. Grzegorz Kozera - Skurcz naczyniowy w ocenie ultrasonograficznej / Cerebral vasospasm in ultrasound evaluation (15 min.)
 2. Marta Skowrońska - Ultrasonograficzna diagnostyka chorób neurozwyrodnieniowych / Ultrasound diagnostics  of neurodegenerative diseases (15 min.)
 3. Joanna Wojczal -  Znaczenie badań ultrasonograficznych w prowadzeniu pacjentów po trombektomii mechanicznej / Usefulness of ultrasound examinations in management of patients after thrombectomy (15 min.)
 4. Dyskusja / Discussion (15 min.)
 5. Warsztaty praktyczne na sprzęcie dostarczonym przez firmy TMS oraz Kosmed / Workshop (30 min.)
17.20 – 17.50   Przerwa na kawę / Coffee break

 

Sala konferencyjna B+C+D / Conference hall B+C+D

 

17.50 – 19.00   Sesja wykładowa: Stwardnienie rozsiane / Multiple Sclerosis Session

Przewodniczą / Chairpersons: Jerzy Kotowicz, Krystyna Mitosek-Szewczyk, Alina Kułakowska

 1. Krystyna Mitosek-Szewczyk - Dziecięce stwardnienie rozsiane, co nowego? / Paediatric multiple sclerosis, what's new? (20 min.)
 2. Anna Jamroz-Wiśniewska - Praktyczne aspekty terapii lekiem MAVENCLAD® (kladrybina w tabletkach) / Practical aspects of using MAVENCLAD® (cladribine tablets) (20 min.)
  Wykład sponsorowany przez Merck / Lecture sponsored by Merck
 3. Alina Kułakowska - Wybór opcji terapeutycznych w SM w praktyce / Selection of the-rapeutic options in MS in practice (20 min.)
  Wykład sponsorowany przez Sanofi Genzyme / Lecture sponsored by Sanofi Genzyme
 4. Dyskusja / Discussion (10 min.)

 

19.30  – 21.00   Kolacja w restauracji hotelu Król Kazimierz / Dinner at Krol Kazimierz hotel

 

 

Piątek, 14 czerwca 2019 / Friday, June 14, 2019

 

Sala konferencyjna B+C+D / Conference hall B+C+D

 

07.30 – 09.00   Sesja wykładowa: Postępy w neurorehabilitacji / Session: Progress in neurorehabilitation

Przewodniczą / Chairpersons: Zbigniew Stelmasiak Teresa Kulik, Anna Pacian

 1. Marta Kaczyńska-Haładyj – Praktyczne parametry diagnostyki i terapii autyzmu wczesnodziecięcego / Practice parameters for the diagnosis and treatment of childhood autism (20 min.)
 2. Ewa Stelmasiak – Coaching wellness jako profilaktyka wypalenia zawodowego / Preventive burnout with wellness coaching (20 min.)
 3. Hanna Karakuła-Juchnowicz – Eliksir doktora Fausta – czy można przedłużyć ludzkie życie ? / Doctor Faust's Elixir: can we prolong human life? (20 min.)
 4. Beata Tarnacka, Justyna Krasuńska – Postępy w rehabilitacji następstw urazów rdzenia kręgowego / Progress in rehabilitation of spinal cord injury (20 min.)
 5. Dyskusja / Discussion (10 min.)

 

09.00 – 10.45   Sesja wykładowa: „gorące tematy” w neurologii / „Hot Topics” Session

Przewodniczą / Chairpersons: Adam Stępień, Anna Szczepańska-Szerej

 1. Anna Szczepańska-Szerej - Doustne leczenie przeciwkrzepliwe po krwotoku śródmózgowym - alternatywy terapeutyczne / Oral anticoagulation after intracerebral hemorrhage - therapeutic alternatives (20 min.)
 2. Halina Bartosik-Psujek – Jak można długoterminowo zatrzymać progresję u pacjentów z rzutowymi i postępującymi postaciami SM / How can one stop the progression of Relapsing-Remitting and Progressive MS for a long time? (20 min.)
  Wykład sponsorowany przez Roche / Lecture sponsored by Roche
 3. Ewa Papuć – Leczenie zaawansowanego stadium choroby Parkinsona / Treatment of an advanced stage of Parkinson’s disease (20 min.)
 4. Konrad Rejdak – Nowości w terapii migreny – czego oczekują pacjenci / News in the migraine therapy: patients expectations  (20 min.)
  Wykład sponsorowany przez Novartis / Lecture sponsored by Novartis
 5. Adam Stępień –  Badania RWE: od aktywności po wpływ na podejmowanie decyzji w zakresie opieki zdrowotnej / RWE study: from the activity to final therapeutical decision making in the healthcare system (20 min.)
  Wykład sponsorowany przez Novartis / Lecture sponsored by Novartis
 6. Dyskusja / Discussion (5 min.)
 
10.45 – 11.00   Przerwa na kawę / Coffee break

 

11.00 – 12.15   Sesja interaktywna: Padaczka u dzieci i dorosłych - ciekawe przypadki kliniczne / Interactive Session: Epilepsy in children and adults – interesting case studies

Sesja pod patronatem Sekcji Padaczkowej PTN / Patronage of Epilepsy Section od Polish Neurological Society

Moderator: Konrad Rejdak

 1. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska (30 min.)
 2. Joanna Jędrzejczak (30 min.)
 3. Dyskusja / Discussion (15 min.)

 

12.15 – 13.20   Lunch

 

13.20 – 15.00   Sesja warsztatowa. Padaczka - prezentacja przypadków / Workshop: Epilepsy case studies

Przewodniczą / Chairpersons: Barbara Steinborn, Barbara Błaszczyk

 1. Barbara Steinborn – „Zespół Kopciuszka”  u chorej z młodzieńczą padaczką miokloniczną?  Kiedy powinien być rozpoznany? / “The Cinderella Syndrome” in young women with JME? When should  it be diagnosed? (20 min.)
 2. Andrzej Rysz – Napady odruchowe wywoływane pocieraniem części dłoni. Opis przypadku z obszarem padaczkorodnym w przedniej części ciemienia / Reflex seizures triggered by rubbing part of  palm. A case report with  anterior parietal epileptogenic zone (20 min.)
 3. Iwona Halczuk – Napady padaczkowe jako pierwsza manifestacja leukodystrofii metachromatycznej – prezentacja przypadku / Epileptic seizures as like first manifestation of metachromatic leukodystrophy - a case report  (20 min.)
 4. Barbara Błaszczyk – Jak postępować z chorymi na padaczkę ze współistniejącymi lękami lub depresją / How to proceed with epileptic patient having coexisting anxiety or depression (20 min.)
 5. Dyskusja / Discussion (20 min.)

 

15.00 – 15.15   Podsumowanie i zakończenie / Closing remarks