PROGRAM TOWARZYSZĄCY

 

Dyskoteka w czwartek, 13 czerwca 2019 w klubie hotelu Król Kazimierz
(dodatkowa opłata 5 zł / os. - obowiązują bilety)

W czwartek, 13 czerwca 2019 po obradach i kolacji zainteresowane osoby zapraszamy do udziału w fakultatywnym programie towarzyszącym konferencji, dyskotece w klubie hotelu Król Kazimierz.
Liczba miejsc jest ograniczona, uczestnictwo tylko na podstawie biletów otrzymanych w biurze konferencji. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Konferencji.


Uczestnictwo w programie towarzyszącym jest niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Uczestnictwo jest finansowane z opłat indywidualnych i wpłat od sponsorów niemedycznych.