Opłaty / Fees

Wysokość opłat rejestracyjnych (decyduje data wpływu kwoty na rachunek bankowy)

Opłata rejestracyjna

Opłata promocyjna:
zapłata do 31 marca 2019

Opłata standardowa:
zapłata od 1 kwietnia 2019

Uczestnik

450 zł brutto

500 zł brutto

Uczestnik do 35 roku życia

400 zł brutto

450 zł brutto

Opłata rejestracyjna uczestnika uprawnia do:

  •     udziału w wykładach naukowych, sesjach firmowych oraz wstępu na teren wystawy firm
  •     otrzymania programu konferencji, identyfikatora i zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo
        w warsztatach i otrzymanie punktów edukacyjnych
  •     udziału w kolacji w dniu 13 czerwca 2019
  •     korzystania z lunchu w dniach 13 i 14 czerwca 2019
  •     kawy i herbaty podczas przerw

Opłata dla osoby towarzyszącej wynosi 250 zł brutto i uprawnia do:

  •     udziału w kolacji w dniu 13 czerwca 2019
  •     korzystania z lunchu w dniach 13 i 14 czerwca 2019

Wpłaty proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego:
właściciel konta:     PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku:        Santander Bank Polska S.A.
numer konta:         05 1910 1048 2305 0063 2357 0009