header_danube2019.png

 

 

Registration / Rejestracja i opłaty

 

Formularz rejestracyjny on-line dostępny jest po kliknięciu na link:

REJESTRACJA ON-LINE

Warsztaty przeznaczonae są dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

 

Congress Office / Biuro Organizacyjne

Skolamed_adres_2017_Medtech.png

Wysokość opłat rejestracyjnych
(decyduje data wpływu kwoty na rachunek bankowy)

Opłata rejestracyjna Opłata promocyjna:
zapłata do 31 marca 2019
Opłata standardowa:
zapłata od 1 kwietnia 2019
Uczestnik 450 zł brutto 500 zł brutto
Uczestnik do 35 roku życia 400 zł brutto 450 zł brutto

 

Opłata rejestracyjna uczestnika uprawnia do:

  • udziału w wykładach naukowych, sesjach firmowych oraz wstępu na teren wystawy firm
  • otrzymania programu konferencji, identyfikatora i zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach i otrzymanie punktów edukacyjnych
  • udziału w kolacji w dniu 13 czerwca 2019
  • korzystania z lunchu w dniach 13 i 14 czerwca 2019
  • kawy i herbaty podczas przerw

Opłata dla osoby towarzyszącej wynosi 250 zł brutto i uprawnia do:

  • udziału w kolacji w dniu 13 czerwca 2019
  • korzystania z lunchu w dniach 13 i 14 czerwca 2019

Wpłaty proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego:

właściciel konta: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
numer konta: 05 1910 1048 2305 0063 2357 0009